ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Δημιουργός :Rebelos, Athanasios
Συντελεστής :Sideri, Martha (Επιβλέπων καθηγητής)
Markakis, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Information Systems
Λέξη κλειδί :Data collecting
Online social networks
Algorithms
Classification
Ημερομηνία έκδοσης :11-2012

Αρχείο: Rebelos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf