ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Δημιουργός :Αναγνώστου, Ευαγγελία
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Κέρδος
Δανειοληψία
Χρηματιστήριο αξιών
Κεφαλαιαγορά
Εταιρία
Λογιστική
Ημερομηνία κατάθεσης :10-2012

Αρχείο: Anagnostou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf