ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Δημιουργός :Κατσαβού, Λήδα
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη
Διδακτορική διατριβή - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Οικονομική θεωρία
Λέξη κλειδί :Αγορά
Χρηματοοικονομικά
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Διαχείριση κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :01-2013

Αρχείο: Katsavou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf