ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Δημιουργός :Τσουμελέα, Βασιλική
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Περιλαμβάνει περίληψη
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικά
Εταιρική πολιτική
Λογιστική
Ημερομηνία κατάθεσης :11-2012

Αρχείο: Tsoumelea_2012.pdf

Τύπος: application/pdf