ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία και τον πολλαπλασιαστή Ρ/Β
Δημιουργός :Κατσαράς, Μιχαήλ
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κέρδος
Αποδοτικότητα
Επιχείρηση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Διεθνές πρότυπο
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Katsaras_2014.pdf

Τύπος: application/pdf