ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Value at risk : coherent properties within the class of elliptical distributions and estimation procedures
Εναλλακτικός τίτλος :Αξία σε κίνδυνο: ιδοότητες συνέπειας μέσα από τιςελλειπτικές κατανομές και διαδικασίες εκτίμησης
Δημιουργός :Bourmpaki, Elli
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :x, 67σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 67
Περίληψη :In this thesis, we shall focus on elliptical distributions and the connections to riskmeasurement. We shall present the connection between ellipt ical and sphericaldistributions and provide algorithms for data simulations from this class ofdistributions. We will further present the axiomatic framework for coherent riskmeasures and prove why Value at Risk is not a coherent risk measure. We shall est imateand compute Value at Risk via quant ile, historical simulations methodology andparametric methodology. Finally, we shall compare historical and parametricsimulations of VaR for a portfolio contained of three assets.
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical mathematics
Στατιστική
Στατιστικά μαθηματικά
Ημερομηνία :2014

Αρχείο: ELLI BOURMPAKI.pdf

Τύπος: application/pdf