ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :E-Voting : νομικά και τεχνικά ζητήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας : μελέτη περίπτωσης ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη πανεπιστημιακών οργάνων
Δημιουργός :Κόγια, Εριφύλη
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 131-133
Περίληψη :Στη παρούσα εργασία αναλύονται οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και χωρίζονται σε νομικές και τεχνικές. Επιπλέον, εξετάζονται τα μοντέλα και τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις ηλεκτρονικές εκλογές. Επίσης, η εργασία περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης για εφαρμογή ηλεκτρονικών εκλογών σε ελληνικό πανεπιστήμιο για ανάδειξη πανεπιστημιακών οργάνων.
Λέξη κλειδί :Εκλογική διαδικασία
Πανεπιστήμιο
Ηλεκτρονική ψηφοφορία
Elections
Electoral systems
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Kogia_2014.pdf

Τύπος: application/pdf