ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Valuation of fixed rate bonds and floating rate notes : a step by step approach in MATLAB
Εναλλακτικός τίτλος :Αποτίμηση ομολόγων σταθερού επιτοκίου και τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου : αναλυτική παρουσίαση με MATLAB
Δημιουργός :Agrios, Vasileios
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :viii, 57σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In this thesis, a study of the valuation of Fixed Rate Bonds and Floating Rate Notes is performed. The focus is on the modeling and determination of the future cashflows, as well as, the computation of the discount factor curves required to calculate the present value of the securities. Where cashflows are uncertain, an approximation using forward rates is worked out. Moreover we introduce the concepts of duration, convexity, pvbp, key rate durations which are factor sensitivities that describe exposure to parallel and non-parallel shifts to the term structure of interest rates. These metrics can be applied to portfolios of fixed income securities to assess their interest rate risk sensitivity.
Λέξη κλειδί :Bond market
Bonds
Τόκος
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Agrios_2014.pdf

Τύπος: application/pdf