ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικός έλεγχος διεργασίων στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος :Implementation of statistical process control in portfolio management
Δημιουργός :Δημητρίου, Ιωάννης
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :x, 102σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 99-102
Περίληψη :Η εργασία αυτή ασχολείται με τη σύνδεση της Μοντέρνας Θεωρίας Χαρτοφυλακίου με το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το πρόβλημα της διάγνωσης του χρονικού σημείου που μεταβάλλεται ο στατιστικός νόμος ο οποίος περιγράφει τις αποδόσεις κάποιας μετοχής και κατά συνέπεια επιβάλλεται η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληροφορίας που θα οδηγήσει στην απόφαση για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου στηρίζεται στο βασικό εργαλείο του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, τα διαγράμματα ελέγχου.
Λέξη κλειδί :Μετοχή
Στατιστική μέθοδος
Portfolio management
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Dimitriou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf