ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκθετική κατανομή
Δημιουργός :Μπούρας, Παναγιώτης
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 95-123
Περίληψη :Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εκθετική κατανομή, η οποία είναι μία ειδική περίπτωση της κατανομής Γάμμα. Παρά το γεγονός αυτό, δεν μελετάμε την εκθετική μόνο ως ειδική περίπτωση της κατανομής Γάμμα δεδομένου ότι έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών. Η γένεση της εκθετικής κατανομής συνδέεται με τη διαδικασία Poisson, αφού παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων Poisson ακολουθεί την εκθετική κατανομή. Σήμερα, η εκθετική κατανομή είναι ίσως η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη κατανομή στα μοντέλα αξιοπιστίας, στην ανάλυση επιβίωσης, στη μοντελοποίηση του χρόνου αποτυχίας αντικειμένων που κατασκευάζονται, και πολλών ακόμα εφαρμογών.
Λέξη κλειδί :Στατιστικά μαθηματικά
Στατιστική μέθοδος
Statistical mathematics
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Bouras_2014.pdf

Τύπος: application/pdf