ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια αναθεώρηση των στατιστικών μεθόδων σε μετα-ανάλυση
Εναλλακτικός τίτλος :A review of statistical methods in meta-analysis
Δημιουργός :Μαυροειδή, Μαρία Ιωάννη
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv, 37σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 35-37
Περίληψη :Η μέθοδος Peto για την απόκτηση συγκεντρωτικών εκτιμήσεων δίνειεξαιρετικά προκατειλημμένα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε μηισορροπημένα δεδομένα.Η μέθοδος Mantel-Haenszel, μπορεί να εφαρμοστεί στη θέση τηςμεθόδου Peto όταν ο συνολικός αριθμός των γεγονότων είναι επαρκής.Και οι δύο μέθοδοι οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα, όταν τααποτελέσματα των μεμονωμένων μελετών είναι αρκετά ομοιογενή.Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή των μεθόδων Peto και Mantel-Haenzel για την ανάλυση γεγονότων με χρήση του στατιστικούπακέτου R.
Λέξη κλειδί :Στατιστική μέθοδος
Στατιστική ανάλυση
Statistical analysis
Statistical models
Ημερομηνία έκδοσης :2015

Αρχείο: Mavroidi_2015.pdf

Τύπος: application/pdf