ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exponential distribution
Εναλλακτικός τίτλος :Εκθετική κατανομή
Δημιουργός :Stratigos, Grigorios Alexandros
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :en
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 85-116
Περίληψη :The exponential distribution is a special case of the Gamma distribution. It is also related to the Poisson process as is has been observed that the time between two successive Poisson events follows the exponential distribution.The present thesis, studies the exponential distribution, its location and dispersion measures as well as the estimation of its parameters. In addition, estimators for the location and dispersion measures are presented and characteristics properties of this distribution are studied. Bivariate exponential models are also considered.
Λέξη κλειδί :Στατιστική μέθοδος
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2015

Αρχείο: Stratigos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf