ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοχαστικά υποδείγματα επιτοκίων : μια αριθμητική προσέγγιση
Εναλλακτικός τίτλος :Stochastic volatiltiy models in interest rates: a numerical approach.
Δημιουργός :Γιαννακούλιας, Σωτήριος Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καλπινέλλη, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :ix, 66σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 64-66
Λέξη κλειδί :Επιτόκιο
Ομόλογα
Στοχαστικό μοντέλο
Interest rate
Bonds
Stochastic analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Giannakoulias_2014.pdf

Τύπος: application/pdf