ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28
Δημιουργός :Πριόβολος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής :Βλάχου, Ανδριάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.: διαγρ. , πίν.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει την αγορά Φ.Α. και να αναδείξει δικές του αγοραίες τάσεις, σε συνάφεια με τις τάσεις που κυριαρχούν στην συνολική αγορά ενέργειας καθώς και στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική και το αφορούν. Αποτελεί μια μελέτη του κλάδου σε συνολικό επίπεδο.
Λέξη κλειδί :Φυσικό αέριο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακή πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :01-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Priovolos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf