ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία οικονομικών θεωριών
Δημιουργός :Σιδέρης, Α. Δ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Σημείωση :Γ : αι περί επιχειρηματικού κέρδους θεωρίαι
Φυσική περιγραφή :98 σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομική θεωρία
Οικονομική ιστορία
Οικονομική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :19
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 35897_pdf.pdf

Τύπος: application/pdf