ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φαινόμενο asset growth και η επίδραση των λογιστικών δεδουλευμένων στις αποδόσεις των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες την περίοδο 2016-2013
Δημιουργός :Μουρκιώτη, Σωτηρία
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράινα (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5256
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση του ρυθμού ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων στις υπερκανονικές αποδόσεις (abnormal returns) των μετοχών των εταιριών στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από τραπεζικό προσανατολισμό, ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο, ελλιπή εταιρική διακυβέρνηση, χαμηλό βαθμό φιλοσοφίας των επενδυτών καθώς και σχετικά υψηλό βαθμό χειραγώγησης κερδών. Παράλληλα με τη μελέτη του φαινόμενου asset growth, εξετάζεται ταυτόχρονα πως επιδρά η συμπεριφορά των δεδουλευμένων στις αποδόσεις των μετοχών σε μία τέτοια αγορά καθώς επίσης και αν επηρεάζει την σχέση του ρυθμού ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων με τις υπεραποδόσεις των μετοχών αυτών.Το δείγμα που εξετάζεται αποτελείται από 175 εταιρίες, οι οποίες είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για την περίοδο 2006-2013.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση του ρυθμού ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων στις υπερκανονικές αποδόσεις
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο Αξιών
Εταιρεία
Μετοχή
Asset growth
Enterprise
Share
Διαθέσιμο από :2017-02-08 09:32:23
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2014
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-08 09:32:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mourkioti_2014.pdf

Τύπος: application/pdf