ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των blockholders στη χειραγώγηση κερδών στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες την περίοδο 2005-2013
Δημιουργός :Λυμέρης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράινα (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5258
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη της ποιότητας των κερδών, συγκεκριμένα ερευνώντας την ύπαρξη του φαινομένου της χειραγώγησης κερδών (earnings management) που δημοσιεύονται από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις σε σχέση με την ύπαρξη blockholders, δηλ. μετόχων με ποσοστά ιδιοκτησίας τουλάχιστον 5% καθώς και τον βαθμό στον οποίο συγκεντρώνεται η θεσμική ιδιοκτησία. Η εμπειρική μελέτη έγινε με δείγμα από 197 εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ και για περίοδο εννέα χρόνων από το 2005-2013.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο Αξιών
Εταιρεία
Μέτοχος
Stock Exchange Market
Enterprise
Blockholder
Earnings management
Διαχείριση κερδών
Διαθέσιμο από :2017-02-08 12:07:48
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2014
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-08 12:07:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Limeris_2014.pdf

Τύπος: application/pdf