ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Volatility modelling in shipping freight markets
Δημιουργός :Βολίκα, Κασσιανή
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76p.: fig.; tables
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5266
Περίληψη :In the present dissertation, volatility comparison took place among freight rates of major routes of Container market and among different ship categories such as dry bulk, tanker and container ships. The final sample consists of weekly prices of several freight rate indices that cover the period from 2003-2016. Volatility was measured by the conditional coefficient of variation (CCV) which was calculated by dividing conditional standard deviation over absolute actual returns. Conditional standard deviation, in a time-varying framework, was extracted with the use of ARMA-GARCH (and others related) models. Applying SIC criterion, the best model for both conditional mean and conditional variance was selected in order to conclude to an adequate model that could accurately represent conditional standard deviation.
Λέξη κλειδί :Shipping market
Tanker market
Dry bulk market
Container market
Freight market
Διαθέσιμο από :2017-02-13 14:49:17
Ημερομηνία έκδοσης :08/25/2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-13 14:49:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Volika_2016.pdf

Τύπος: application/pdf