ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bayesian inference for stochastic epidemic models in structured populations
Εναλλακτικός τίτλος :Μπεϋζιανή συμπερασματολογία για στοχαστικά επιδημικά μοντέλα σε δομημένους πληθυσμούς
Δημιουργός :Γώγου, Άννα
Συντελεστής :Δεμίρης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5268
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν η διερεύνηση του πλαισίου της Μπεϋζιανής στατιστικής συμπερασματολογίας, με την χρήση των στοχαστικών επιδημικών μοντέλων. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε την επιδημική εξάπλωση μέσα σε δομημένους πληθυσμούς, εστιάζοντας σε ένα πληθυσμό χωρισμένο σε νοικοκυριά. Τα μοντέλα αυτά εφαρμόστηκαν σε πραγματικά δεδομένα από τα κρούσματα γρίπης στις ΗΠΑ και το Χονγκ-Κονγκ και συγκρίθηκαν με προηγούμενα μοντέλα. Ο αλγόριθμος ο οποίος γράφτηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C είχε ως αποτέλεσμα υψηλά αποδοτικούς υπολογιστικούς χρόνους.
The aim of the present thesis was to investigate the framework of Bayesian statistical inference in the context of stochastic epidemic models. In particular, we studied epidemic spread on structured populations, focusing upon a population partitioned into households. These models were tested on real data from influenza outbreaks in the USA and Hong-Kong and compared with previous methods. The algorithms were programmed in the C language resulting in highly efficient computational times.
Λέξη κλειδί :Bayesian statistical inference
Epidemic spread
Statistical models
Διαθέσιμο από :2017-02-13 20:30:24
Ημερομηνία έκδοσης :03/31/2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-13 20:30:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gogou FT13.pdf

Τύπος: application/pdf