ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση των χρηματοοικονομικών αναλυτών σε περιπτώσεις διαφθοράς επιχειρήσεων
Δημιουργός :Καϊμακίδου, Ελευθερία
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Βιβλιογραφία: σ.56-58
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5281
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις περιπτώσεις παραβίασης του νόμου για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA), κατά τη διάρκεια του έτους 2015.Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του φαινομένου της διαφθοράς αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Έπειτα γίνεται αναφορά στο FCPA που αποτελεί το νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο εξωτερικό και στις ενότητες με τις οποίες ασχολείται δηλαδή τη δωροδοκία, την τήρηση εγγραφών και τη λογιστική. Στη συνέχεια αναφέρονται οι μορφές διαφθοράς και ο συνοπτικός ορισμός τους. Πιο συγκεκριμένα: η δωροδοκία και οι μορφές της (Μίζες, Mυστικές Προμήθειες, Πληρωμές διευκόλυνσης, Εκμετάλλευση επιρροής, Εκλεκτορική δωροδοκία), η Κατάχρηση, ο Εκβιασμός, ο Νεποτισμός και η Yπεξαίρεση Χρημάτων.
Λέξη κλειδί :Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό
Δωροδοκία
Λογιστική
Foreign Corrupt Practices Act
FCPA
Διαθέσιμο από :2017-02-28 11:46:42
Ημερομηνία έκδοσης :07/31/2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-02-28 11:46:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kaimakidou_2016_w.pdf

Τύπος: application/pdf