ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η επίδρασή της στα επιτόκια της αγοράς
Δημιουργός :Κράλη, Όλγα
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια που αναφέρονται στη νομισματική πολιτική με έμφαση στην πολιτική που υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ. Στόχος της εργασίας είναι α) να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται στην πράξη η Νομισματική Πολτική στην αγορά και πώς ανάλογα με το κανάλι μετάδοσης επηρεάζεται ευρύτερα η οικονομία β) να εξηγήσει τοτς στόχους Νομισματικής Πολιτικής που έχει θέσει η ΕΚΤ αλλα και τα μέσα που έχει υιοθετήσει με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων γ) να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής, να κατευθύνει τα επιτόκια της αγοράς στη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της Χρηματοοικονομικής κρίσης τον Αύγουστο του 2008. Για το λόγο αυτό η εργασία έχει χωριστεί σε δύο μέρη: στο Α' μέρος το οπόιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και στο Β' μέρος, το οποίο είναι μια εμπειρική μελέτη που σκοπό έχει να απαντήσει στο κατά πόσο η Νομισματική Πολιτική της ΕΚΤ κατάφερε να κατευθύνει τα επιτόκια.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: krali_2016.pdf

Τύπος: application/pdf