ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός :Σιδέρης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Το θέμα της πρώτης ενότητας είναι η εκτίμηση και η αξιολόγηση επενδύσεων ακινήτων. Συγκεκριμένα σε αυτήν την ενότητα βλέπουμε την εκτίμηση και αξιολόγηση επένδυσης των ακινήτων που βρίσκονται στις οδούς Χάμιλτον 3, Δεριγνύ 16, Χάμιλτον 3 και Δεριγνύ 16 (ως ένα ακίνητο) και Ευελπίδων 11α και Τροίας καθώς και μια σύγκριση της επένδυσης ακινήτου στην οδό Χάμιλτον 3 & Δεριγνύ 16 με αυτλο της οδού Ευελπίδων 11α και Τροίας, ώστε να καταλήξουμε ποιά είναι η καλύτερη επένδυση για την κάλυψη αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δεύτερη ενότητα έχει ως θέμα τη χρησιμοποίηση του προγράμματος GIS για τη δημιουργία ενός βασισμένο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια του Arc Catalog και των στοιχείων του Δήμου Γαλατσίου που εισάγαμε στο πρόγραμμά μας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να πάμε σε μεγαλύτερο πάρκο του Δήμου το άλσος Βεϊκου. Για να το καταφέρουμε αυτό εισάγαμε τα παρακάτω στοιχεία του Δήμου Γαλατσίου στο πρόγραμμα μας: τη ρυμοτομία, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα πάρκα, τις γραμμές και τις στάσεις των λεωφορείων, καθώς και τα δημόσια κτίρια του Δήμου. Στο πρώτο μέρος της βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικές βασικές εφαρμογές του προγράμματος ώστε να εμφανίζονται τα δεδομένα μας με το τρόπο που επιθυμούμε. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μας βλέπουμε πως μπορουμε να πάρουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τα δεδομένα μας. Στο τρίτο μέρος, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μας καταφέρνουμε να φτάσουμε στο στόχο της άσκησης. Δηλαδή να βρούμε με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να πάμε στο Άλσος Βεϊκου. Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνεται η μετάφραση και η ανάλυση των άρθρων "Οι τιμές των ακινήτων ως χρηματοοικονομικοί δείκτες ευρωστίας" του Robert Heath και "Η σημασία των αγορών ακινήτων για τη νομισματική πολιτική και οικονομική σταθερότητα" του Haibin Zhu.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Αξιολόγηση ακινήτων
Επενδύσεις ακινήτων
Ημερομηνία :31-10-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sideris_2010.pdf

Τύπος: application/pdf