ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A study of optimal sampling schemes
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη βέλτιστων μεθόδων δειγματοληψίας
Δημιουργός :Sarris, Georgios
Σαρρής, Γεώργιος
Συντελεστής :Papageorgiou, Ioulia (Degree granting institution)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This thesis comprises a research of optimal sampling designs. Firstly, I insert the theory of the standard sampling methods under finite population and I find the estimators of quantities of the population of these methods. Then, I insert the idea of the superpopulation approach. Optimal sampling methods under autocorrelated finite populations are presented in chapter 4. I analyse there, four optimal sampling designs. I present finally a short comparison of these optimal sampling schemes.
Λέξη κλειδί :Optimal sampling designs
Sampling methods
Superpopulation
Ημερομηνία :30-06-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sarris_2009.pdf

Τύπος: application/pdf