ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φυσική έκφραση ενδογενών δεικτών ανοσίας σε ασθενείς με μόλυνση από μυκοβακτηριακή φυματίωση
Εναλλακτικός τίτλος :In vivo expression of innate immunity markers in patients with mycobacterium tuberculosis infection
Δημιουργός :Χαμχούγια, Αγγελική
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :211σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι υποδοχείς διόδου (TLRs), η Coronin-1, και το γονίδιο Sp110 είναι βασικοί παράγοντες για τον περιορισμό της μόλυνσης από μυκοβακτηριακή φυματίωση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσει τη φυσική έκφραση τέτοιων μορίων στις διαφορετικές φάσεις (στα διαφορετικά στάδια της μόλυνσης) και να αποκαλύψει τις πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους δείκτες με το στάδιο της ασθένειας. Εικοσι οκτώ ασθενείς με ενεργή φυματίωση, τριανταδύο εθελοντές που έχουν έρθει σε στενή επαφή με τους ασθενείς και είναι θετικοί σε μυκοβακτηριακά αντιγόνα (λανθάνουσα ασθένεια), τριανταένας εθελοντές που έχουν έρθει σε στενή επαφή με τους ασθενείς και είναι αρνητικοί σε μυκοβακτηριακά αντιγόνα και εικοσιοκτώ υγιή άτομα, μη συσχετιζόμενα με τους υπόλοιπους ασθενείς, είναι τα υποκείμενα που θα μελετήσουμε. 'Εχουμε αναλύσει συνολικά μία ποσοτική εκδήλωση του mRNA των Coronin-1, Sp110, TLRs -1. -2, -4 και -6 σε αιμοφόρα κύτταρα σε σχέση με ενδογενή γονίδια βασικών λειτουργιών.
Toll-like receptors (TLRs), Coronin-1 and Sp110 are essential factors for the containment of Mycobacterium tuberculosis infection. The aim of this study was to investigate the in vivo expression of such molecules at different stages of the infection and uncover possible relationships between these markers and the state of the disease. Twenty-two patients with active tuberculosis, fifteen close contacts of patients positive for mycobacterium antigens (latent disease), seventeen close contacts negative for mycobacterium antigens and ten healthy, unrelated with patients, subjects were studied. Quantitative mRNA expression of Coronin-1, Sp110, TLRs-1,-2,-4 and -6 was analyzed in total blood cells vs an endogenous house-keeping gene.
Λέξη κλειδί :Μυκοβακτηριακή φυματίωση
Υποδοχείς διόδου (TLRs)
Coronin-1
Γονίδιο Sp110
Ημερομηνία :30-11-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: xamxougia_2009.pdf

Τύπος: application/pdf