ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θνησιμότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα την περιοδο 2000 έως 2007
Δημιουργός :Τεργιακή, Παναγιώτα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην εργασία αυτή μελετάται η θνησιμότητα κατά αιτία θανάτου στον Ελληνικό πληθυσμό για τα έτη 2000 - 2007. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η θνησιμότητα για οκτώ αιτίες θανάτου και για τα δύο φύλλα και για συγκεκριμένες ομάδες ηλικιών. Η μελέτη γίνεται με τη βοήθεια δημογραφικών δεικτών όπως ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας, ο τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας και οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας κατά αιτία θανάτου και κατά φύλο. Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης είναι: 1. το επίπεδο του ακαθάριστου δείκτη θνησιμότητας είναι μεγαλύτερο για τους άντρες και μικρότερο για τις γυναίκες. 2. Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας και για τα δυο φύλα εμφανίζει πτωτική εξέλιξη με εξαίρεση το 2007 στο οποίο παρατηρείται μια αύξηση και στους δυο δείκτες για την οποία τα ποσοτική δεδομένα δεν επαρκούν για να εξηγηθεί. 3. από την ποσοστιαία μεταβολή δεικτών παρατηρείται μια κοινή συμπεριφορά και για τα δυο φύλα που σχετίζονται με το τυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας. Και πάλι παρατηρείται μια δυσμορφία του δείκτη για τα στοιχεία του 2007.
Λέξη κλειδί :Ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας
Τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας
Ημερομηνία :30-09-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tergiaki_2010.pdf

Τύπος: application/pdf