ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικό σχέδιο: επένδυση σε φωτοβολταϊκά: «Φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτηριακές εγκαταστάσεις κατοικιών
Δημιουργός :Δήμου, Φλώρα
Συντελεστής :Μπήτρος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η επένδυση στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον. Ο σταδιακός κορεσμός και σε πολλές περιπτώσεις η μη συνετή διαχείριση των συμβατικών πηγών ενέργειας επιτάσσει την άμεση στρατηγική στροφή προς την συστηματική αξιοποίηση νέων και αστείρευτων ενεργειακών πηγών, εκ των οποίων το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αναμφίβολα ο ήλιος.Ο ήλιος είναι από τις πιο σταθερές και ανεξάντλητες πηγές ενέργειας σε σχέση με τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε), γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης.Η Ελλάδα είναι από τις ιδανικότερες γεωγραφικά περιοχές για την αξιοποίηση αυτής της μορφής ενέργειας.Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν ουσιαστικά την δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να αξιολογήσει την οικονομική αποδοτικότητα μιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτού του είδους οι επενδύσεις είναι ελκυστικές με βάση οικονομικά κριτήρια της αγοράς, υπό ποιές προϋποθέσεις και με τί υποστήριξη.Συγκεκριμένα γίνεται οικονομική αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που βασίζεται στην δυνατότητα του Κρατικού Προγράμματος για επένδυση σε Φωτοβολταϊκα συστήματα μέχρι 10kW σε κτηριακές εγκαταστάσεις κατοικιών.Προτού ωστόσο γίνει εκτενέστερη αναφορά τόσο στις αδυναμίες, όσο και στις προοπτικές του περιρρέοντος επενδυτικού περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην φωτοβολταϊκή, στην τεχνολογία του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς επίσης στο Νομοθετικό Πλαίσιο που καθορίζει τις προδιαγραφές της επένδυσής σε Φωτοβολταϊκα συστήματα μέχρι 10kW σε κτηριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και οριοθετεί τις δυνατότητες εφαρμογής και εξέλιξής της.
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Επιχειρηματικό σχέδιο
Ημερομηνία :30-11-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: dimou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf