ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική μελέτη κόστους ζημιών του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου τα έτη 2003-2006
Δημιουργός :Παπαδάκης, Θεόδωρος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά τη συγκριτική μελέτη του κόστους των ζημιών του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, ανά περιοχή (νομό) της Ελλάδος με σκοπό τη διερεύνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης περιοχικών κριτηρίων στην τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών. Ειδικά συγκρίνουμε (παράρτημα Α) τη μέση τιμή των παραπάνω ζημιών ανά περιοχή για τα έτη 2003, 2004, 2005 και 2006. Επειδή οι σωματικές βλάβες διεκπεραιώνονται από ειδικό γραφείο και όχι στην περιοχή που συνέβησαν, η μελέτη δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο γραφείο. Ένα από τα ευρήματα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι οι περιοχές δεν έχουν την ίδια μέση τιμή ζημιάς. Ειδικότερα, η περιοχή του Βόλου, της Καβάλας, της Ζακύνθου είναι για κάθε εξεταζόμενο έτος πάνω από το μέσο. Στο παράρτημα μελετάται, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ετών 2003-2006 η μέση τιμή των ζημιών σε σχέση με τη νέα τιμολόγηση των έξι περιοχών.
Λέξη κλειδί :Αστική ευθύνη
Ασφάλιση αυτοκινήτων
Ζημία
Ημερομηνία :30-04-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: papadakis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf