ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firm’s competitive response characteristics and performance: an examination of managerial perceptions on competitive response behavior of the firm and firm performance
Δημιουργός :Fouskas, Konstantinos