ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση και αξιολόγηση αναμεταδότη πακέτων δικτύου σε συνόδους αναπαραγωγής μουσικής
Δημιουργός :Παππάς, Δημήτριος
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :31σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τις τελευταίες δεκαετίες, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η προσπάθεια αναπαραγωγής και δημιουργίας μουσικής από δημιουργούς σε απομακρυσμένες, μεταξύ τους, τοποθεσίες (Network Music Performance - NMP. Σήμερα, ένα μεγάλο ερευνητικό κομμάτι αποτελεί η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης των τεχνολογιών του NMP ώστε να γίνει ευρέως διαθέσιμο. Η δημιουργία τέτοιων συνόδου είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς για την πραγματοποίησή τους απαιτείται η ελαχιστοποίηση όλων των καθυστερήσεων κάτω από τα 30-50 msec, που αποτελεί την ελάχιστη διαφορά χρόνου στην οποία μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί διαφορετικά ηχητικά σήματα. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τo πρόβλημα της καθυστέρησης αναμετάδοσης των δεδομένων από τους κεντρικούς εξυπηρετητές. Θα γίνει η υλοποίηση και αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος και θα παρουσιαστούν εναλλακτικές μέθοδοι για την βελτίωση της απόδοσής του.
Λέξη κλειδί :Αναπαραγωγή μουσικής
Καθυστέρηση αναμετάδοσης δεδομένων
Σύστημα συνόδων NMP
Network Music Performance (NMP)
Ημερομηνία :30-06-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pappas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf