ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavioral Macroeconomics and an application of a behavioral model on countries of Greece, Ireland, Italy and Spain
Δημιουργός :Grigoryan, Gagik
Συντελεστής :Palivos, Theodore (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Recent advancements in the field macroeconomics and behavioral economics have developed new insights on how to approach problems. Old assumptions are being slowly replaced by new behavioral assumptions. This dissertation reviews the literature and estimates a behavioral macroeconomic model for Greece, Ireland, Italy,and Spain
Λέξη κλειδί :Behavioral macroeconomics
Greece
Ireland
Italy
Spain
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grigoryan_2017.pdf

Τύπος: application/pdf