ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Profitability analysis of container ports in the U.S.A: comparison between east & west coast
Δημιουργός :Leni, Vasiliki
Συντελεστής :Ballas, Apostolos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper analyses the impact of market structure on the profitability of ports in a random sample of eight (8) container ports. It comprises four ports (4) on the East Coast, and four (4) on the West Coast of the USA, and examines their performance in the financial years between 2010-2016, using variables related with the effects of their region, the population in their vicinity, their financial performance, total assets, total debt, and other factors related to the efficiency and throughput of ports such as the total annual TEUs per port, compared to the total annual TEUs transported in the USA. The data is analysed to test the applicability of the SCP Framework and the Chicago School theories on market concentration, with respect to their effect on profit. The analysis results indicate that the profitability is dependent to the ports’ region and as well as the market structure, the level of demand that is effectively dictated by the number, size and density of ports on the east and west coasts, and the debt ratio of the ports considered.
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί η επίδραση της τοποθεσίας στην κερδοφορία ενός δείγματος λιμανιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από οκτώ τυχαία επιλεγμένα λιμάνια, 4 από την Ανατολική Ακτή και 4 από την Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναφορά για τη δημιουργία των λιμανιών και των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, με πρώτο το λιμάνι του Newark-Elizabeth στο Newark Bay. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανιών και η ανάγκη για επικράτηση στην αγορά, οδήγησε τα λιμάνια σε μια συνεχή εξέλιξη των εγκαταστάσεων τους για να εξυπηρετούν όλο και περισσότερους πελάτες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Έτσι, βελτιώθηκε η αποδοτικότητα των υπηρεσιών, μειώθηκε το κόστος διαχείρισης φορτίου και ενσωματώθηκαν οι λιμενικές υπηρεσίες με άλλα στοιχεία του παγκόσμιου δικτύου διανομής αγαθών. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα πρόσθετο έδαφος για τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιμένων παγκοσμίως μέσω της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και της εμπορευματοποίησης των εμπορευμάτων η οποία έχει εξελιχθεί από τις μονάδες των 20 ποδιών σε μονάδες των 40 ποδιών και τα εμπορευματοκιβώτια ψυγείων για τη μεταφορά ευαίσθητων στη θερμότητα και ευπαθών προϊόντων. Ακολούθως, επήλθε η εξέλιξη στα σκάφη με την αύξηση του μεγέθους τους κατά είκοσι φορές μέσα σε εκατό χρόνια, στο λιμενικό εξοπλισμό, στην υποδομή μεταφοράς και τη διασύνδεση που θα μεταφέρει τα προϊόντα στον τελικό προορισμό (καταναλωτή). Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον τον ερευνητών για αναλύσεις αποδοτικότητας εκ μέρους των λιμενεργατών και των λιμενικών χρηστών. Η αποτελεσματικότητα των λιμενικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό δείκτη της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι περισσότερο από το 80% το εμπόριο διεξάγεται τώρα μέσω θαλάσσιων μεταφορών, και αυτό δεν αναμένεται να μειωθεί στο προσεχές μέλλον και επηρεάζει την κερδοφορία των λιμένων η οποία αναλύεται μέσω της συγκεκριμένης έρευνας. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την εύρεση της επιρροής είναι το SCP Framework και η Chicago School. Στην πρώτη αναφέρεται πως καθοριστικό ρόλο, για την κερδοφορία μιας επιχείρησης, παίζει η γεωγραφική περιοχή και αν σε αυτή υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αγοράς (market concentration) και έχει αποδειχθεί με τις έρευνές των Πάν και Πόρτερ, οι οποίοι αναφέρουν πως η συγκέντρωση αγοράς σε μια περιοχή αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επί πρόσθετα, αναφέρεται πως οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, ναι μεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες επομένως θα έχει και μεγαλύτερη κερδοφορία, αλλά ανταγωνίζονται και ενωμένες ενάντια σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι οι λιμένες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική θέση, αντιμετωπίζουν την ίδια ομάδα πελατών με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν στενότερες σχέσεις με τους πελάτες τους, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και να επεκτείνουν τον κύκλο των εργασιών τους. Η σχολή του Σικάγο (Chicago School), επικρίνει το SCP Framework και υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο κερδοφορίας μπορούν να επιβιώσουν, οπότε η συγκέντρωση της αγοράς δεν βοηθά τις μικρότερες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να δίνει ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και δικαιολογεί αυτό τον ισχυρισμό με την ύπαρξη φραγμών εισόδου όταν το μερίδιο αγοράς και το κέρδος μια επιχείρησης δεν είναι αρκετό.Ένα άλλο θεωρητικό επιχείρημα που μελετήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα είναι η επίδραση της γεωγραφικής περιοχής στην κερδοφορία, έρευνα των Lado-Sestayo, Otero-Gonzalez, Vivel-Bua και Martorell-Cunill, οι οποίοι θεωρούν πως η αντίθεση του SCP framework και της σχολής του Σικάγο. οφείλεται στην παράλειψη σχετικών μεταβλητών που αφορούν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία κάθε επιχείρησης . Το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα εμπνέεται από την έρευνα του Ruben Lado-Setayo, του Luis Otero-Gonzalez, του Milagros Vivel-Bua, του Onofre Martorell-Cunill και του Cowling και του Waterson . Χρησιμοποιήθηκαν δυναμικά και μη δυναμικά μοντέλα για να ελεγχθεί η επιρροή που ασκείται στην κερδοφορία από διάφορους παράγοντες .Το δυναμικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι η Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών (GMM) είναι σε θέση να διορθώσει το αποτέλεσμα της ανάλυσης για μη ετερογένεια ενός δείγματος που δεν έχει παρατηρηθεί, παραλείποντας την μεροληψία των μεταβλητών, μετρώντας το σφάλμα και τα ενδογενή προβλήματα που παρατηρούνται συχνά στην εκτίμηση της ανάπτυξης. Τα μη δυναμικά μοντέλα που εκτελέστηκαν είναι οι παλινδρομήσεις OLS, Random Effects, Fixed Effects και Fixed Effect με AR(1) ως μέτρο προς την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δυναμικού μοντέλου. Oι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα είναι οι ακόλουθες: Ως ενδογενής – εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το μεικτό λειτουργικό κέρδος (gross operating profit) και εξετάζουμε την επίδραση σε αυτήν από τις εξωγενείς- ανεξάρτητες μεταβλητές.Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται η συγκέντρωση της αγοράς (herf), το μερίδιο αγοράς (market share) των εταιρειών το οποίο μετράται με το αριθμό των ετήσιων μονάδων εμπορευματοκιβωτίων 20-ποδών (TEU) που διακινούν συγκριτικά με τα συνολικά ετήσια TEUs που διακινήθηκαν στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η αποτελεσματικότητα των περιουσιακών στοιχείων (Lntotas) και ο μέσος όρος του μεγέθους των λιμένων με βάση την διακίνηςη εμπορευματοκιβωτίων, (az) και η αναλογία του χρέους προς τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία (debt).Κατά τη εκτέλεση των δυναμικών και μη δυναμικών μοντέλων, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση του πλαισίου SCP, καθώς η αποδοτικότητα των λιμανιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξαρτάται άμεσα από την περιφερειακή συγκέντρωση της αγοράς και το επίπεδο ζήτησης για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, εκφρασμένο σε σχέση με τη συγκέντρωση του πληθυσμού γύρω από ένα λιμένα εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον το επίπεδο της τοπικής ζήτησης και την προσπάθεια συσχέτισης της πυκνότητας πληθυσμού γύρω από τους λιμένες της Ανατολικής Ακτής, υποδηλώνουν πως η επιρροή τους υπερβαίνει την τοπική τους θέση και λειτουργούν ως κόμβοι μεταφοράς εξυπηρετώντας τους πελάτες σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από τους ανταγωνιστές τους στην Δυτικής Ακτής. Τέλος, γίνεται αναφορά στην προοπτική για μελλοντική έρευνα επί του θέματος, διά της επέκτασης της έρευνας σε περισσότερα δείγματα, την ανάλυση περισσοτέρων μεταβλητών και την εξέταση σε σχέση με τα προϊόντα που διακινούνται από και κυρίως πρός τους λιμένες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και την επίδραση της προέλευσής τους.
Λέξη κλειδί :Profitability
Container ports
Market structure
Impact of location
Level of demand
Ημερομηνία :29-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Leni_2017.pdf

Τύπος: application/pdf