ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Tools and techniques for building reliable application programming interfaces
Εναλλακτικός τίτλος :Εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης αξιόπιστων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών
Δημιουργός :Kechagia, Maria A.
Κεχαγιά, Μαρία Α.