ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Δημιουργός :Papandrianos, Nikos
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The present dissertation explores the existence of offsetting movements between private and public saving, in a global level, for the period 1970-2015. The study of saving behavior aims to provide evidence in favor of Ricardian Equivalence or against it. Ricardian Equivalence is a proposition, initially formulated by David Ricardo and since then it has divided the economists. The proposition suggests that, under some assumptions, an individual should be indifferent about how a government will finance its spending (by taxation or debt issuing). A detailed literature review is presented, while the main hypothesis is tested with dynamic panel data econometric methods. The empirical results provide support forthe existence of partial Ricardian behavior but reject the hypothesis of pure Ricardian Equivalence. We also discuss the factors that make the existence and the examination of Ricardian Equivalence a complicated procedure.
Λέξη κλειδί :Ricardian Equivalence
Saving behavior
Debt neutrality
Fiscal policies
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papandrianos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf