ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Nέοι και παλιοί τρόποι στρατηγικής σκέψης
Δημιουργός :Παπαχρήστου, Σταμάτης
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η ανάδειξη νέων και παλαιών μεθόδων στρατηγικής σκέψης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αναμφίβολα, οι σημερινές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν αλλά και να διαχειριστούν πολλές προκλήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, ενώ η τεχνολογία μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ωθώντας πολλές επιχειρήσεις σε δραστηριοποίηση εκτός των εθνικών τους συνόρων. Για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη ρευστή πραγματικότητα και να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που τις ταλανίζουν, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύσσουν και να προωθήσουν ιδέες στρατηγικού προσανατολισμού. Με άλλα λόγια, οφείλουν να επενδύσουν περισσότερα στη στρατηγική σκέψη. Ωστόσο, η στρατηγική σκέψη δεν είναι και δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, αφού χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, σωστή οργάνωση από την πλευρά των διοικούντων και άμεση λήψη αποφάσεων, για να καταστούν εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί. Μέσα από τη παρούσα μελέτη, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν πλήρως όσα περισσότερα γίνεται, για την στρατηγική σκέψη. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν όλες οι έννοιες και οι θεωρίες οι οποίες αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για όλα τα διοικητικά στελέχη που θέλουν να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη, ανεξαρτήτως του είδους της οργάνωσης και του ιεραρχικού επιπέδου. Από την άλλη πλευρά στο δεύτερο μέρος, στην εμπειρική έρευνα, επιδιώχθηκε μια πρακτική προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες και στην φύση της στρατηγικής σκέψης και αναλύεται ο βαθμός συσχέτισης της με τον στρατηγικό προγραμματισμό. Εν συνεχεία, αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της στρατηγικής σκέψης. Στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζονται οι δέκα ιδέες που αφορούν στην σύγχρονη στρατηγική. Στο πέμπτο κεφάλαιο υπογραμμίζεται η αντίληψη που έχουν οι οργανισμοί για την στρατηγική σκέψη. Παράλληλα, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο κομμάτι της στρατηγικής ηθικής. Ειδικότερα, προτείνουμε ορισμένες δράσεις που μπορούν να ληφθούν από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών. Τέλος, στο έβδομο και στο όγδοο κεφάλαιο αντίστοιχα, προσπαθούμε να τονίσουμε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις αλλά και πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν από οποιαδήποτε επιχείρηση θελήσει να αναπτύξει τις ιδέες της στρατηγικής σκέψης. Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, επιχειρείται να διευρυνθεί κατά πόσο οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι εξοικειωμένες με τις σύγχρονες πρακτικές της στρατηγικής σκέψης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την συλλογή στοιχείων μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου που δόθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις προς απάντηση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 18 ερωτήσεις, στην πλειοψηφία τους πολλαπλής επιλογής. Απευθυνθήκαμε σε όσες περισσότερες επιχειρήσεις μπορούσαμε αναλογικά με τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεση μας. Ενδεικτικά, στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, για να φέρουμε εις πέρας την έρευνα ενώ στο δέκατο κεφάλαιο εμπεριέχεται η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο ενδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας φιλοξενούνται τα συμπεράσματα τόσο από τη θεωρητική προσέγγιση όσο και από την εμπειρική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Στρατηγική σκέψη
Οργανισμοί
Επιχειρήσεις
Ημερομηνία :30-11-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papachristou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf