ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Secure software development technologies
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνολογίες ανάπτυξης ασφαλούς λογισμικού
Δημιουργός :Μητρόπουλος, Δημήτριος
Mitropoulos, Dimitrios