ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Estimation of Population Trend from the Common Bird Census in the UK
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση πληθυσμιακής τάσης πτηνών με δεδομένα από το Common Bird Census στο Ηνωμένο Βασίλειο
Δημιουργός :Zaliari, Eleni
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The scope of the present thesis is the development of a methodology in order todetermine whether the population status of Lapwing (Vanellus Vanellus) in theUnited Kingdom is increasing, decreasing or remains stable. The data for this causeare available from the Common Bird Census (CBC) survey which was a majorvolunteer fieldwork project run by British Trust of Ornithology (BTO), designed tomonitor the number of common breeding birds in the United Kingdom.
Λέξη κλειδί :Lapwing
Common Bird Cencus (CBC)
British Trust of Ornithology (BTO)
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zaliari_2016.pdf

Τύπος: application/pdf