ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Blue growth and the monetary valuation of the multi‐use offshore platforms
Δημιουργός :Papagianni, Chrysoula
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The purpose of this dissertation is to examine the goals of European Union’s objectiveof Blue Growth, which is ‘EU’s long term strategy to support sustainable growth inthe marine and maritime sectors’ (COM, 2012) and to conduct a monetary valuationof the Multi-Use Offshore Platforms. Specifically, this study is conducted on theMediterranean Site of the MERMAID project: ‘’Innovative Multi-purpose offshoreplatforms: planning, design & operation’’, which is one of three EU-FP7 fundedprojects selected for funding in response to Ocean 2011 on Multi-Use OffshorePlatforms (FP7-OCEAN.2011-1 “Multi-Use Offshore Platforms"). A BenefitsTransfer method is implemented so as to derive the people’s willingness to paytowards the potential of a Multi-Use Offshore Platform at the area. This research ispart of the Environmental Impact Assessment and the Social Cost Benefit Analysis ofthe Mermaid Project and contributes to the monetary valuation of the Multi-UseOffshore Platforms.
Λέξη κλειδί :Blue growth
Mermaid project
Multi-use offshore platforms
Benefits transfer method
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papagianni_2015.pdf

Τύπος: application/pdf