ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A behavioural bank run model
Εναλλακτικός τίτλος :Ένα συμπεριφορικό μοντέλο μαζικών αναλήψεων
Δημιουργός :Antonopoulos, Dimitrios
Συντελεστής :Mageirou, Evangelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Donatos, Georgios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6239
Περίληψη :In our paper we investigate the determinants of banking crises. We review the relevant literature and we also construct and estimate a behavioural model that combines the two major views on banking crises. In our model, the market is populated by two groups of agents, the "fundamentalists" and the "nervous" agents. The former react to changes in economic fundamentals while the latter react to the actions of the rest of the agents. The interplay between these two groups creates interesting dynamics that could potentially explain bank runs.
Στη παρούσα εργασία, ερευνούμε τις αιτίες των μαζικών αναλήψεων και προτείνουμε και εκτιμούμε ένα συμπεριφορικό μοντέλο που συνδυάζει τις δύο σχολές σκέψης πάνω σε αυτό το θέμα. Στο μοντέλο μας η τραπεζική αγορά αποτελείται από δύο κατηγορίες παικτών, τους "ορθολογικούς" και τους "νευρικούς". Η συμπεριφορά των πρώτων εξαρτάται από τα θεμελιώδη της οικονομίας ενώ οι κινήσεις των "νευρικών" εξαρτώνται από τις κινήσεις των υπόλοιπων παικτών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τον "μηχανισμό" των μαζικών αναλήψεων.
Λέξη κλειδί :Bank runs
Banking crisis
Behavioral model
Agent based model
Generalized method of moments
Τραπεζικός πανικός
Τραπεζική κρίση
Γενικευμένη μέθοδος των ροπών
Διαθέσιμο από :2018-06-12 06:01:51
Ημερομηνία έκδοσης :06/11/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-12 06:01:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antonopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf