ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :In & out-of-court restructurings: A critical approach to the past & present, a glimpse into the future
Δημιουργός :Asimakopoulos, Ioannis
Συντελεστής :Pechlivanos, Lambros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper aims to provide an up-­‐to-­‐date insight to the law and economics of the field of restructuring. We analyze core issues such as the bankruptcy decision and the bargaining process both in and out-of-court restructurings. We focus on how the US law affects human behavior in such conditions of financial distress and we discuss about the need for a new chapter 11.
Λέξη κλειδί :Corporate Debt Restructuting
Prediction of Bankruptcy
Bargaining Process
Financial Distress
Δημιουργήθηκε :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Asimakopoulos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf