ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bureaucracy & corruption: The effect of e-governance
Δημιουργός :Palamioti, Katerina
Συντελεστής :Konstantinou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :A lot of evidence point out that the bureaucratic system is inefficient and it has a problematic and time-consuming structure which, among others, also facilitates corruptive actions to take place. The introduction of e-governance was an action taken to lead to less bureaucracy and by deduction, to less corruption. Under this hypothesis, this paper studies the effect of automatisation of the public sector in a country (e-governance) on the bureaucratic rigidness, transparency and corruption. For that, this analysis is based on a completely new dataset, compiled by the author describing the degree of e-governance and corruption for a sample of 128 industrial and developing countries from 1996 to 2014. In brief from the most significant results we learn that: the more qualitative and effective a bureaucracy and governance is, the general quality of the e-Governance also significantly increases; is more likely a stable government in a conflict free region and probably having a democratic regime to fit the e-Governance requirements and apply its reforms; the GDP of a country will slightly drop the moment it applies the e-Governance reforms; and the citizens will slightly feel an additional control and exposure with their private data online, so they will be in cases a bit reluctant to use the e-governance online services, with no lasting effect though over time. Finally, all e-Governance indicators, except the one of eGovIndex, when regressed with corruption, were statistically signifiant and significant effects of the voice and accountability and of the political parties classification on the control of corruption, were also observed. The results are robust to the inclusion of a satisfying variety of controls.
Λέξη κλειδί :Bureaucracy
E-governance effect
Corruption
Bureaucratic System
Ημερομηνία έκδοσης :11-12-1027
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Palamioti_2017.pdf

Τύπος: application/pdf