ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος από εξαγοράζουσες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας που προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με ανταλλαγή μετοχών
Δημιουργός :Γκορίτσα, Μαρία
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :205 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην εργασία αυτή αρχικά παρουσιάζουμε την έννοια της χειραγώγησης του λογιστικού αποτελέσματος έτσι όπως έχει οριστεί από πολλούς συγγραφείς και τα κίνητρα που προκαλούν την εμφάνιση του φαινομένου αυτού. Παρουσιάζουμε επίσης τις δύο βασικές τεχνικές διαχείρισης του λογιστικού αποτελέσματος οι οποίες είναι το real και το accrual based earnings management, παρόλο που στα πλαίσια της εργασίας μας επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε κατά πόσο τα λογιστικά κέρδη έχουν χειραγωγηθεί μέσω των λογιστικών δεδουλευμένων.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση Λογιστικών Αποτελεσμάτων
Λογιστικά Κέρδη
Λογιστικά Δεδουλευμένα
Ανταλλαγή Μετοχών
Ημερομηνία έκδοσης :22-11-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goritsa_2011.pdf

Τύπος: application/pdf