ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Survey: continuous integration & testing
Δημιουργός :Καραγιάννης, Θεόδωρος
Karagiannis,Theodoros
Συντελεστής :Malevris, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Zafeiris,Vasileios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Computer software has become a part of our everyday life, and many actions are connected with it. A key factor for software companies is to have the ability to release their products fast considering the competition that exists. The main challenge is to keep or even increase the market share. To address this challenge, for the past decade researchers have proposed various techniques for automating the repetitive tasks that happen during software development. Continuous integration (CI) systems automate these repetitive tasks which are the compilation, building, and testing of software and also it is a practice which has emerged to eliminate issues between development and deployment.
Περιεχόμενα :Στην εποχή μας η εμπλοκή του λογισμικού στις ζωές μας γίνεται όλο και βαθύτερη καθημερινά, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη ταχύτερης απελευθέρωσης των προϊόντων στην αγορά. Με δεδομένο τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, η πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να διατηρήσουν και, ει δυνατόν, να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, την τελευταία δεκαετία οι ερευνητές πρότειναν διάφορες τεχνικές για την αυτοματοποίηση της σύνταξης, της κατασκευής και της δοκιμής του λογισμικού. Επιπλέον, σε όλη τη σύντομη ιστορία της, η ανάπτυξη λογισμικού χαρακτηρίζεται από εμπόδια κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης σημαντικών δραστηριοτήτων όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση. Τα συστήματα συνεχιζόμενης ενσωμάτωσης (Continuous Integration) αυτοματοποιούν την κατάρτιση, την κατασκευή και τη δοκιμή του λογισμικού και αποτελεί επίσης μια πρακτική που έχει προκύψει με σκοπό την εξάλειψη των ασυνεπειών μεταξύ ανάπτυξης και τελικής παράδοσης του λογισμικού στην αγορά.
Λέξη κλειδί :Continuous integration
Software testing
Survey
Ημερομηνία έκδοσης :01-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :02-11-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: aueb-ci-survey.pdf

Τύπος: application/pdf