ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Tying και Bundling και πως αντιμετωπίζεται από την Πολιτική Ανταγωνισμού
Δημιουργός :Μηλιώνη, Κωνσταντίνα-Βενετία
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μια επιχείρηση που κατέχει Δεσπόζουσα Θέση στην αγορά και κάνει κατάχρηση αυτής της δύναμης κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αρχές ανταγωνισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τη θέση της και πως τελικά πλήττει τον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια την ευημερία των καταναλωτών. Γενικά, ο ανταγωνισμός ωφελεί τους καταναλωτές, εντούτοις, μερικές μορφές ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μπορούν να τον μειώσουν. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται λόγος για την καταχρηστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων βάση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού και μέσω ποιών ενεργειών επιτυγχάνεται η προώθηση ή ενίσχυση της Μονοπωλιακής Δύναμης. Παρουσιάζονται συνοπτικά αυτές οι στρατηγικές τιμολογιακού ή μη χαρακτήρα οι οποίες εξετάζονται από το Άρθρο 82 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.Μια πολύ βασική στρατηγική αποτελούν τα tying και bundling. Τα tying και bundling είναι ευρέως γνωστά ως η τακτική πώλησης περισσοτέρων από ενός προϊόντων μαζί. Η επιχείρηση θα επιλέξει αυτή την πρακτική για δύο λόγους. Πρώτον για λόγους αποτελεσματικότητας ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της και κατά συνέπεια να αυξηθεί η ευημερία των καταναλωτών. Ανάμεσα σε αυτούς τους λόγους είναι και η Διακριτική Τιμολόγηση η οποία όμως ναι μεν πραγματοποιείται από την επιχείρηση με σκοπό την αύξηση των κερδών της αλλά έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα όσο αφορά τον καταναλωτή, διότι δυνητικά βλάπτει το πλεόνασμα αυτού. Παρατίθενται αρκετά παραδείγματα αριθμητικά ή μη που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την πρακτική tying και bundling ως μέσω Διακριτικής Τιμολόγησης.Δεύτερον, μια επιχείρηση θα εφαρμόσει tying και bundling για στρατηγικούς λόγους. Αυτά τα κίνητρα θίγουν τον ανταγωνισμό και αποτελούν δυνητικά μέσω αποκλεισμού ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Για την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών κινήτρων, όπως φθηνότερη τιμολόγηση, εμπόδια εισόδου, αποδυνάμωση ανταγωνιστών, απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δημιουργία εξωτερικοτήτων δικτύου, εφαρμογή τεχνικού bundling, δέσμευση κατά της εισόδου, Έρευνα και Ανάπτυξη και αδιαφάνεια τιμών, χρησιμοποιούμε θεωρητικά και αριθμητικά υποδείγματα αλλά και παραδείγματα από πραγματικές υποθέσεις.Για την αντιμετώπιση στρατηγικών tying και bundling έχει επικρατήσει πρόσφατα η προσέγγιση rule-of-reason. Υπάρχουν παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές ανταγωνισμού ώστε να αποφασιστεί αν η πρακτική tying και bundling βλάπτει τον ανταγωνισμό και άρα ζημιώνει την ευημερία των καταναλωτών. Στη συνέχεια αποφασίζονται τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές αποκλεισμού ανταγωνιστών
Tying
Bundling (Marketing)
Πολιτική ανταγωνισμού
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Milioni_2010.pdf

Τύπος: application/pdf