ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Δημιουργός :Παπακωνσταντίνου, Πάτροκλος
Συντελεστής :Κασιμάτης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως θέμα την εξέταση της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, με την παρούσα εργασία θέλουμε να ερευνήσουμε αν παρατηρείται το φαινόμενο της αντιστροφής των αποδόσεων στο Χ.Α.Α. και αν όντως παρατηρείται, σε ποιους παράγοντες οφείλεται τελικά. Στην υπερβολική αντίδραση των επενδυτών, στο φαινόμενο του μεγέθους ή στο φαινόμενο του Ιανουαρίου;Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το φαινόμενο της υπερβολικής αντίδρασης. Γίνεται αναφορά στον ορισμό των αποτελεσματικών αγορών, στον «τυχαίο» περίπατο των τιμών των μετοχών καθώς και στους διάφορους τρόπους με τους οποίους δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα της αγοράς.Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της αντιστροφής των αποδόσεων και της υπερβολικής αντίδρασης ενώ γίνεται και μια επισκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας σχετικά με τα θέματα της υπερβολικής αντίδρασης, της συσχέτισης της αντιστροφής των αποδόσεων με το φαινόμενο του μεγέθους καθώς και της συσχέτισης της με το φαινόμενο του Ιανουαρίου.Στο τρίτο κεφάλαιο, που σηματοδοτεί και το πέρασμα από το θεωρητικό στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας, παρουσιάζονται τα δεδομένα καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών ισχύει και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, γίνονται οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι.Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται εμπειρική διερεύνηση της υπερβολικής αντίδρασης λαμβανομένου του φαινομένου του μεγέθους και του κινδύνου. Αρχικά, περιγράφεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.Το έκτο κεφάλαιο, τελευταίο του εμπειρικού κομματιού της εργασίας, εξετάζει το φαινόμενο του Ιανουαρίου στο Χ.Α.Α.. Αφού περιγραφεί η μεθοδολογία, εφαρμόζεται στα δεδομένα που υπάρχουν και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Τέλος, ακολουθεί η σύνοψη όλων των αποτελεσμάτων σχετικά με την αντιστροφή των αποδόσεων και την υπερβολική αντίδραση.
Λέξη κλειδί :Αποτελεσματική αγορά
Υπερβολική αντίδραση μετοχών
Φαινόμενο του Ιανουαρίου
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Ημερομηνία :2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papakonstantinou_2006.pdf

Τύπος: application/pdf