ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments
Δημιουργός :Kerasounlis, Konstantinos
Συντελεστής :Tsakloglou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6898
Περίληψη :Πώς τα μέλη της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους σε βαθμό ολοκλήρωσης, γιατί και κατά πόσο υπάρχουν τάσεις σύγκλισης.
How the EU member states differ on the degree of integration, why, and if there are convergence tendencies.
Λέξη κλειδί :Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων
Ολοκλήρωση
Απόκλιση
Σύγκλιση
Λευκή Βίβλος
Multi-speed Europe
Integration
Divergence
Convergence
White Paper
Διαθέσιμο από :2019-02-17 15:42:04
Ημερομηνία έκδοσης :02/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-17 15:42:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kerasounlis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf