ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Digital resilience: towards a sophisticated cyber security
Δημιουργός :Siakantaris, George
Συντελεστής :Dritsas, Stylianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6929
Περίληψη :We stand on the blink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before.Digital transformation opens new opportunities every day. It also creates an array of new cyber threats. Digital innovations expand the target area for a cyber-attack, as hackers and other threat actors find new ways to penetrate information networks in order to steal and disrupt. Governments and Organizations have to be aware of the emerging areas of vulnerability, to devise a strong strategy to manage cyber risk and to help create sustainable conditions for continued digitization. Digital resilience has been emerged as a new discipline to help organizations deal with cyber problems that cannot be addressed by traditional cyber security solutions.Digital resilience encompasses both cybersecurity and organizational resilience and it aims to defend against potential cyber-attacks so as to ensure survival following adisruptive event. The scope of this thesis is to analyze the scattered literature on organizational aspects of Digital Resilience which are considered to be Cyber Security and Business Continuity. Finally, the EU Directive on Security of network and information systems is taken into consideration as well.
Βρισκόμαστε στο αναβρασμό μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανοίγει νέες ευκαιρίες κάθε μέρα. Δημιουργεί επίσης μια σειρά από νέες απειλές στον κυβερνοχώρο. Οι ψηφιακές καινοτομίες επεκτείνουν τις δυνατότητες για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς οι χάκερ αλλά και άλλοι παράγοντες που αποτελούν κίνδυνο για τους οργανισμούς, βρίσκουν νέους τρόπους για να διεισδύσουν σε δίκτυα πληροφοριών με σκοπό να κλέψουν και να διαταράξουν. Οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό και να δημιουργήσουν μια ισχυρή στρατηγική για τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο καθώς και για τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για συνεχή ψηφιοποίηση. Το Digital Resilience έχει αναδειχθεί ως μια στρατηγική που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στον κυβερνοχώρο που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις παραδοσιακές λύσεις. Το Digital Resilience καλύπτει τόσο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όσο και την οργανωτική ανθεκτικότητα στοχεύοντας να υπερασπιστεί τους οργανισμούς από τις πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ώστε να διασφαλίσει την επιβίωση μετά από ένα αναπάντεχο γεγονός. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τη διάσπαρτη βιβλιογραφία σχετικά με τις οργανωτικές πτυχές του digital resilience που θεωρούνται τα Cyber Security και Business Continuity. Τέλος, η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών λαμβάνεται επίσης υπόψη.
Λέξη κλειδί :Digital resilience
Cyber resilience
NIS
Business continuity
Cyber security
Ψηφιακή ανθεκτικότητα
Κυβερνοασφάλεια
Επιχειρησιακή συνέχεια
Οργανωτική ανθεκτικότητα
Διαθέσιμο από :2019-02-28 19:14:00
Ημερομηνία έκδοσης :02/27/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-28 19:14:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siakantaris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf