ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Blockchain και τραπεζικός τομέας
Εναλλακτικός τίτλος :Blockchain - banking sector
Δημιουργός :Σκιαδοπούλου, Ευδοκία
Συντελεστής :Γκόρτσος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ταρνανίδου, Χριστίνα (Εξεταστής)
Τρούλη, Εμμανουέλα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) με κατεύθυνση στο Λειτουργικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6946
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της επίδρασης του blockchain στον τραπεζικό τομέα.
The present thesis attempts to review the impact of blockchain in the banking sector.
Λέξη κλειδί :Blockchain
Τραπεζικός τομέας
Τράπεζα
Banking sector
Bank
Διαθέσιμο από :2019-03-31 15:41:08
Ημερομηνία έκδοσης :03/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 15:41:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skiadopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf