ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Betting arbitrage
Εναλλακτικός τίτλος :Στοιχηματική εξισορροπητική kερδοσκοπία
Δημιουργός :Πεχλιβανίδης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7019
Περίληψη :Το βασικό ζήτημα το οποίο αναλύεται στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αφορά στην εξισορροπητική κερδοσκοπία στον χώρο του στοιχήματος ή εναλλακτικά, στο λεγόμενο betting arbitrage. Αδιαμφισβήτητα, το αθλητικό στοίχημα, αποτελεί έναν εκ των δημοφιλέστερων τύπων τυχερών παιγνίων της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για έναν ραγδαία ανερχόμενο κλάδο, ο οποίος χαίρει την μεγάλη αποδοχή και ανταπόκριση του κοινού, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από το σύνολο των δραστηριοποιούμενων επ’ αυτού, επιχειρηματικών μονάδων. Ολοένα και περισσότερες στοιχηματικές διαδικτυακές μονάδες, τίθενται σε λειτουργία, δίνοντας την δυνατότητα στο εν γένει κοινό να συμμετέχει ανά πάσα στιγμή και μέσω διαδικτύου, στην στοιχηματική διαδικασία. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, το κοινό καταβάλλει προσπάθειες επίτευξης κερδοσκοπίας, μέσω επιμέρους εφαρμοσμένων στρατηγικών πονταρίσματος επί συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα. Το λεγόμενο betting arbitrage αποτελεί την δημοφιλέστερη και περισσότερο διαδεδομένη στρατηγική επίτευξης κερδών μέσω της διαδικασίας του εν λόγω πονταρίσματος
The key issue discussed in the course of this diploma thesis is about balancing speculation in the betting area or, alternatively, the so-called betting arbitrage. Undoubtedly, sports betting is one of the most popular types of gambling of the modern era. It is a rapidly growing industry, which enjoys the great acceptance and response of the public, which is recognized by all the business units that operate on it. An increasing number of betting sites are put into operation, enabling the general public to participate at any time via the internet in the betting process. Through this process, the public endeavors to make speculation through individual applied betting strategies on specific sports events. The so-called betting arbitrage is the most popular and most widespread winning strategy through the betting process.
Λέξη κλειδί :Στοιχηματική εξισορροπητική κερδοσκοπία
Ευκαιρίες στοιχήματος
Κίνδυνοι στοιχήματος
Αγορά στοιχήματος
Περιθώριο κέρδους
Betting arbitrage
Betting opportunities
Betting risks
Bet markets
Profit margin
Διαθέσιμο από :2019-04-16 12:34:43
Ημερομηνία έκδοσης :02/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-16 12:34:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pechlivanidis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf