ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aνταλλαγή πληροφοριών και καρτέλ
Εναλλακτικός τίτλος :Information exchange and cartels
Δημιουργός :Φερούσης, Χρήστος
Συντελεστής :Χρυσοβαλάντου, Μήλλιου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7102
Περίληψη :Πώς η ανταλλαγή πληροφoριών μεταξύ ανταγωνιστών και οι μορφές που παίρνει μπορεί να επηρεάσει τα καρτέλ.
How exchange of information between competitors and its forms can affect cartels.
Λέξη κλειδί :Ανταλλαγή πληροφοριών
Καρτέλ
Cartels
Information exchange
Διαθέσιμο από :2019-07-15 11:53:20
Ημερομηνία έκδοσης :07/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-15 11:53:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ferousis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf