ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές του Internet of Things: έρευνα και αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς
Εναλλακτικός τίτλος :Machine to Machine-Internet of Things
Δημιουργός :Σταμπουλή, Ευτυχία
Συντελεστής :Γιαγλής, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Machine-to-Machine (M2M) επικοινωνία είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για τα συστήματα επικοινωνιών επόμενης γενιάς. Αυτό το είδος επικοινωνίας διευκολύνει την πανταχού παρούσα επικοινωνία με πλήρη μηχανικό αυτοματισμό, όπου ένας μεγάλος αριθμός έξυπνων συσκευών που είναι συνδεδεμένες με ενσύρματες / ασύρματες συνδέσεις, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για την ενεργοποιήσει όμως της παγκόσμιας συνδεσιμότητας μεταξύ διαφόρων M2M εφαρμογών, οργανισμοί τυποποίησης εργάζονται στο σχεδιασμό νέων και στη βελτιστοποίηση αρχιτεκτονικών για την υποστήριξη των M2M επικοινωνιών μέσω κυρίως πλέον δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, διάφοροι οργανισμοί δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων στρέφουν προς αυτόν τον τομέα το ενδιαφέρον τους, διότι η M2M τυποποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να παραχθούν αποδοτικές και οικονομικές λύσεις M2M, για να επιτραπεί σ’ αυτήν την αγορά να απογειωθεί. Η εποχή της Μ2Μ επικοινωνίας έχει πλέον έρθει και αναφέρεται στην επικοινωνία των συσκευών μεταξύ τους χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση. Ό ρόλος του είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μια συσκευή να ανταλλάσσει πληροφορίες με μια εφαρμογή μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας. Η M2M επικοινωνίας παίζει επίσης ένα πολλά υποσχόμενο ρόλο στην ενεργοποίηση του οράματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), με την παροχή της πανταχού παρούσας συνδεσιμότητας πολλών έξυπνων συσκευών μεταξύ τους και κατ’ επέκταση στο Διαδίκτυο. Ουσιαστικά, η M2Μ επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των συνδέσεων του φυσικού κόσμου γύρω μας. To «Internet of Things» ή αλλιώς και «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», είναι ένας όρος που συζητιέται πολύ στις μέρες μας και τείνει να αποτελέσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για μια ιδέα που αφορά συσκευές, αντικείμενα και γενικότερα «πράγματα», τα οποία είναι συνδεδεμένα αδιαλείπτως μεταξύ τους και μάλιστα σε παγκόσμια εμβέλεια, ενώ έκαναν την εμφάνισή τους με την τεχνολογία RFID. Στη συνέχεια, η έννοια αυτή συνέχισε να επεκτείνεται έως το σημερινό όραμα που προβλέπει μια πληθώρα ετερόκλητων αντικειμένων που αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το όραμα αυτό ενισχύει τη συνδεσιμότητα από το «κάθε-στιγμή, σε κάθε-θέση» για «κάθε-έναν» στο «κάθε-στιγμή, σε κάθε-θέση» για «κάθε-τι». Ειδικότερα, τα αντικείμενα αυτά μπορούν να είναι διάφορες οικιακές συσκευές, μέσα μεταφοράς, μέσα τηλεπικοινωνίας, βιβλία, αυτοκίνητα, ακόμα και τρόφιμα, τα οποία περιέχουν ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και περιβάλλουσα νοημοσύνη που θα επιτρέπει σε αυτά τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης να καταλαβαίνουν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους και να λαμβάνουν αποφάσεις. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θα είναι η κορύφωση της προσπάθειας για την ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ενσωματωμένα συστήματα παντός είδους. Το Διαδίκτυο θα γίνει διαδραστικό, ένα τεράστιο ιεραρχικά οργανωμένο «νευρικό σύστημα» που θα απολήγει σε συσκευές με αισθητήρες και ενεργοποιητές (actuators) που θα συνεργάζονται για έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες για την υγεία, τις μεταφορές, τη διανομή, τις υποδομές την κατανάλωση ενέργειας, το λιανεμπόριο, την γεωργία κ.α. Όλες αυτές θα είναι μερικές από τις εφαρμογές που θα αλλάξουν ριζικά το σημερινό τρόπο ζωής αλλά και τον τρόπο που θα δρουν οι επιχειρήσεις στις ερχόμενες δεκαετίες. Βέβαια, πριν συμβεί αυτό θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα όπως, ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης περιεκτικής και βιώσιμης πολιτικής, οικοδόμηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος, εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη, όπως και να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, των συσκευών και τεχνολογικά θέματα όπως η απόδοση του δικτύου, η διαλειτουργικότητα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος συσκευών κ.α. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας (Λιανεμπόριο, Κατασκευή, Βιομηχανία, Γεωργία Υγεία κ.α.) τόσο για τους πολίτες-καταναλωτές-χρήστες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι η παγκόσμια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το Internet of Things θα παρουσιάσει τεράστια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με διψήφιο ρυθμό και έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, η παρούσα διπλωματική στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την κατάσταση στην Ελληνική αγορά, αν είναι δηλαδή έτοιμη να υιοθέτηση τέτοιου είδους προϊόντα και υπηρεσίες και πόσο επηρεάζει η κρίση στην υιοθέτησή τους, μέσα από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, με το εργαλείο των προσωπικών συνεντεύξεων σε βάθος. Μεγάλες εταιρίες δεν αποσκοπούν πλέον στη μεμονωμένη πώληση λογισμικού ή υπολογιστών αλλά μελετούν ολοκληρωμένες λύσεις όπου τα πληροφορικά συστήματα χρησιμοποιούνται για τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων και την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός «έξυπνου κόσμου». Προφανώς το ΙοΤ αποτελεί έναν νέο κόσμο, γεμάτο προκλήσεις.
Machine-to-Machine (M2M) communication is a promising technology for next generation communication systems. This communication paradigm facilitates ubiquitous communications with full mechanical automation, where a large number of intelligent devices connected by wired/wireless links, interact with each other. However, in order enabled global connectivity between various M2M applications, standardization organizations working in the design of new and optimization of architectures for supporting M2M communications mainly via mobile networks. Moreover, several standards creation and development organizations are turning their interest to this area, because the M2M standardization is necessary in order to produce efficient and economical M2M solutions, to allow this market to take off. The era of M2M communication has come and refers to communication between devices, without direct human intervention.Μ2Μ role is to create the conditions to enable a device to exchange information with an application via a communication network. M2M communication is playing a promising role in enabling the Internet of Things (IoT) vision by providing ubiquitous connectivity between numerous intelligent devices and by extension on the Internet. Essentially, M2M communication is vital for the development of the world natural connections around us. To «Internet of Things» is a term much discussed these days and tends to be the everyday life of millions of people in the near future. This is an idea related devices, objects and more generally "things", which are connected continuously to each other, even on a global scope, and they appeared with RFID technology. Then, this concept has continued to expand until the current vision that provides a multitude of heterogeneous objects that interact with the natural environment. At the same time, the vision that enhances connectivity by any-time, any-place for "any-one" in any-time, any-place for "any-thing". Specifically, these objects can be various household appliances, means of transportation, means of telecommunications, books, cars, and even foods that contain embedded electronic systems and ambient intelligence, that allows these everyday objects to understand the environment in which they are, interact with people and make decisions. The Internet of Things will be the culmination of the effort for the integration and automation of services provided by the embedded systems of all kinds. The Internet will become interactive, a huge hierarchically organized "nervous system" that ends in sensors and actuators devices working together on applications and services for smart health, transport, distribution, infrastructure, energy consumption, retail etc. All these are some of the applications that will radically change the current way of life and the way businesses in the coming decades will act. Of course, before this happens, some things must be done, things such as developing a long-term comprehensive and sustainable policy, building a strong ecosystem, educating consumers on the benefits, as well as to answer questions relating to the security and protection of data, devices and technological issues such as network performance, interoperability, monitoring and control devices, etc. At the same time it creates new opportunities and prospects in almost all sectors of the economy (Retail, Construction, Industry, Agriculture, Health etc.) for both citizens-consumers-users and businesses. Almost everyone agrees that the global market for products and services related to the Internet of Things will present tremendous growth in the coming years with double-digit rate and revenue of tens of billions euros. Thus, this thesis in the final chapter review the situation in the Greek market, if it is ready to adopt such products and services and how affects the crisis in their adoption, through quality research, with the tool of personal interviews in depth. Large companies no longer aim at individual purchase software or computer but studying integrated solutions where the information systems used for the optimal management of natural resources and the development of smart services to create a "smart world". Apparently the IOT is a new world full of challenges.
Λέξη κλειδί :Μηχανή-με-Μηχανή
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Εφαρμογές
Πρότυπα επικοινωνίας
Αρχιτεκτονική
Τεχνολογίες
Ελληνική αγορά
Machine-to-Machine (M2M)
Internet of Things
Applications
Communication standards
Architecture
Technologies
Greek market
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stampouli_2016.pdf

Τύπος: application/pdf